De eerste Nederlandstalige uitgave van dit werk dateert van 2006 (Tirion) en werd volledig herzien. Ook Natuurpunt Studie werkte mee aan deze editie. De tekeningen staan in de vernieuwde versie achteraan gebundeld en er werden bijna 100 beelden toegevoegd.

De verschillende families worden met een aparte kleurmarkering aangegeven. Per soort vind je info over de kenmerken en gelijkende soorten, vliegtijd en gedrag, levenscyclus, waardplanten en habitat. Tenslotte kan je ook zien of de soort eerder algemeen is of nog niet werd waargenomen in ons land of in Nederland.

Een stevige turf die je excursietas merkbaar zal verzwaren. De harde kaft en het lintje geven de veldgids een luxueus tintje. Een basiswerk voor elke vlinderkijker.

Gaea Rysselaere

Nachtvlinders. De nieuwe veldgids voor Nederland en België (Paul Waring, Martin Townsend, Richard Lewington)
Kosmos: 2015
447 p.
ISBN 978 90 2155 9223
39,99 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum