De titel van dit boek spreekt voor zich. Een groot aandeel in dit werk gaat over watervogels. Ook bij roofvogels en zangvogels zijn er veel op elkaar lijkende soorten. De tekst bij de soorten gaat louter over de verwarrende kenmerken met vergelijkbare soorten. Dit is dus geen algemeen determinatiewerk.

Omdat een mondje vakjargon wel van pas komt, staan op de binnenkant van de flap tekeningen met de verschillende lichaamsdelen van vogels (oogring, oogstreep, oogrand –geraak jij er nog wijs uit?). Want aan alle delen werd gedacht, van snavelkleur tot handpenvorm. De details worden (indien relevant) afgebeeld in verschillende leeftijdsfasen en in periode van rui.

Gaea Rysselaere

Vogeldeterminatie. Ontdek de verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels (Keith Vinicombe, Alan Harris, Laurel Tucker)
Kosmos, 2015
394 p.
ISBN 978 90 215 5893 6
29,99 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum