Dit boekje in zakformaat is een handige aanvulling op een basisboek over moestuinieren. Hoewel het formaat handig is als hulpje in je zaaikamer of serre, plooit het niet gemakkelijk open, wat het lezen onhandig maakt. Je kan het boekje dus niet laten open liggen, maar het boeklintje brengt enige soelaas.

Het boekje bevat een tachtigtal (vooral) courante groenten waarvan beknopt wordt beschreven wanneer en hoe ze gezaaid worden, onder welke omstandigheden ze kiemen en wanneer ze moeten uitgeplant worden. Er staat ook info over verzorging, ziekten en plagen, oogsten en verwerken. Zeer nuttig is de vermelding welke combinatieteelten gunstig en ongunstig zijn. Dat vind je allemaal (inclusief foto van de plant) op amper 2 bladzijden, samen een A5-formaat groot.

Achteraan in het boekje vind je nog een beknopt overzicht van zaai- en plantmomenten, heeft men het over tactisch gekozen termen ‘plaag- en plezierinsecten/kruiden’ en lees je nog iets over biologische bestrijdingsmiddelen met adressen uit… Nederland helaas.

Gaea Rysselaere

Van zaaien tot oogsten. Praktijkgids voor de moestuin (Hans van Eekelen)
KNNV, 2015
187 p.
ISBN 978 90 5011 539 1
14,95 euro