Dit boek ademt liefde, liefde voor een boom. De auteur ging op reis door Nederland én Vlaanderen en sprak er met mensen die een band hebben met de populier. Poëzie staat hand in hand met cijfermateriaal; oude foto’s en grafieken tonen hoe deze boom in ons landschap zit zonder dat we het beseffen. Het aanplanten, onderhouden en kappen komen aan bod. Ook de vraag of de populier nog toekomst heeft in onze contreien wordt beantwoord. En vanaf nu kijk je toch anders naar deze boom met een lange geschiedenis in het vlakke land.

Gaea Rysselaere

De populier. Onze volksboom in een nieuw perspectief (Wim Huijser)

KNNV, 2017
ISBN 978 90 5011 6251
255 p.
25 euro

Er is een inkijkexemplaar van het boek aanwezig in ons documentatiecentrum.