Sprekende planten

Dit is één van de meest opmerkelijke boeken die ik de laatste jaren in handen kreeg. Het zit tussen wetenschap, filosofie en holisme in. Dat lijkt contradictorisch en het verhaal van Gagliano maakt inderdaad duidelijk dat er een grote kloof is tussen hoe de huidige wetenschap wordt benaderd en hoe zij het met haar hart wil aanpakken.

De auteur ontdekte onder meer dat planten met elkaar kunnen communiceren via geluid en dat ze in staat zijn om gedrag aan te leren. Ze doet dat via allerlei experimenten die ze in dit boek uitvoerig uit de doeken doet.

Daarnaast communiceert Gagliano ook zelf met planten, via rituelen bij sjamanen over heel de wereld. De planten leren haar over hun genezende krachten, maar ook hoe ze haar leven in handen kan nemen.

Het boek leest als een trein, al wijken sommige filosofische passages nogal af. Het is meteen ook een oproep naar de wetenschap om planten als gelijkwaardige wezens te beschouwen, in plaats van hen met een menselijk superioriteitsgevoel te benaderen.

Gaea Rysselaere

De stem van de plant. Fascinerende ontmoetingen met planten (Monica Gagliano)

AnkhHermes, 2019
192 p.
ISBN 9789020215793