10 km wandelen
Wandel
netwerk Meetjeslandse Kreken

Dit bos, door buurtbewoners ook wel ‘de Fleinus’ genaamd, ligt op de rand van het Meetjeslands Krekengebied. Dat is een locatie die we niet meteen met bos associëren. Nochtans was het Zonnebos al op de Ferrariskaart aangeduid, een kaart daterend uit het einde van de 18e eeuw. Bossen die sinds de Ferrariskaart onafgebroken bos zijn, krijgen in Vlaanderen het etiket ‘oud bos’ mee.

De laatste decennia is het bos in gebruik geweest als intensieve fazantenkwekerij. De natuurwaarden van het bos zijn in die tijd achteruitgegaan. Veel bomen zijn afgestorven, de kenmerkende bosflora en paddenstoelen verdroegen het gewroet en de uitwerpselen van duizenden fazanten niet goed. In 2016 kon Natuurpunt het bos kopen en het werd niet lang daarna opengesteld voor het publiek.

Het bos alleen is te klein voor een ‘volwaardige’ wandeling, dus laten we je op deze tocht ook een stukje van de omgeving van het bos zien.

verschijning: brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’, januari 2021

fouten melden

Zit er een fout in deze route? Meld het ons.

achtergrondinfo

lees meer over het Zonnebos en het Meetjeslands Krekengebied