Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2018

Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar het kieshokje. We kiezen dan gemeenteraads- en provincieraadsleden voor de komende zes jaar.

Samen met onze lidverenigingen hebben we heel wat voorstellen voor de komende beleidsperiode. Die bundelden we in een memorandum. Een verdere uitbouw van de natuur en de transitie naar een duurzame regio staan centraal in dit memorandum. We hopen dat het de Meetjeslandse gemeentebesturen en ook anderen inspireert om het Meetjesland natuurlijker en duurzamer te maken. We willen hier graag samen met hen actief werk van maken.

lees ons verkiezingsmemorandum: