Natuurpunt koopt gebieden aan om ze te beschermen en open te stellen voor het publiek. Steun de inspanningen van Natuurpunt om onze Meetjeslandse natuur te vrijwaren!

  • We kopen waardevolle natuurpercelen om de natuur- en erfgoedwaarden voor het nageslacht veilig te stellen.
  • We staan open voor schenkingen en testamenten. Die kunnen misschien zelfs toelaten jouw nalatenschap fiscaal te optimaliseren, zodat je erfgenamen er meer aan overhouden.
  • We zoeken ook ruilgrond om landbouwers/eigenaars van waardevolle natuur uit te ruilen of te ‘verplaatsen’.

We weten niet alles. Nog al te vaak worden zeer waardevolle percelen verkocht, zonder dat we op de hoogte zijn. Geef ons die ene gouden tip. En denk niet te snel “dat we het toch wel al zullen weten”…

Neem contact op met Wim Slabbaert, secretaris@npmeetjesland.be, 0479 89 01 25