Volg stage bij ons

Wil je gedurende een week, een maand, een schooljaar heel veel bijleren? Je kan in ons secretariaat een gepersonaliseerde stage volgen. Wij hebben intussen veel ervaringen met het begeleiden van studenten die bij ons een administratieve en/of inhoudelijke stage volgden. Enkele voorbeelden:

  • mee organiseren van activiteiten
  • artikels voor ons driemaandelijks schrijven en/of nalezen
  • voorbereiden boekhouding, jaarverslag etc.
  • correspondentie en communicatie
  • een gericht project dat relevant is voor je opleiding (bijv. monitoring van een natuurgebied, natuurbeheer, een interactieve wandeling uitwerken die in de Natuurpunt-app kan toegevoegd worden etc.)

We luisteren naar je interesses, ervaringen en opleidingen. Je stage wordt aangepast aan jouw mogelijkheden!

Neem contact op