Natuurpunt en Partners Meetjesland (NPM) vzw is…

 • een regionale, door de Vlaamse overheid erkende milieu- en natuurvereniging met als voornaamste doel de bescherming, het behoud, de valorisatie en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in het Meetjesland (het noorden van Oost-Vlaanderen, België)
 • werkzaam in het hele Meetjesland, namelijk in de 11 gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Nevele (onderdeel van Deinze), Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate
 • de regionale spreekbuis voor de Meetjeslandse milieu- en natuurverenigingen (zie lidverenigingen), maar deze aangesloten verenigingen behouden hun volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid
 • erkend volgens het ministerieel besluit van 12 april 1999; ons erkenningsnummer is N.N.4.501780.87 en ons ondernemingsnummer BE 0450-178-087
 • aangesloten bij de koepelverenigingen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt

Geschiedenis

Natuurpunt en Partners Meetjesland is het vervolgverhaal van de vereniging ‘Natuur en Landschap Meetjesland’. Deze vereniging ontstond officieel (statuten) in 1993. Het idee voor het oprichten van een regionale, overkoepelende vereniging voor het Meetjesland bestond echter al langer. De toenmalige lokale natuurverenigingen in de streek (zoals de Werkgroep Meetjeslandse Kreken en Quercus) zochten immers een formule om zich te versterken op het terrein van de bescherming van Meetjeslandse natuurgebieden, om zo zwaarder te wegen op beleidsmakers en het grote publiek.

Natuurpunt en Partners Meetjesland ontstond begin 2009, toen de regionale vereniging een samenwerkingsovereenkomst sloot met Natuurpunt Vlaanderen. Alle Natuurpunt-leden van het Meetjesland ontvangen sindsdien gratis het regionaal tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’.

 • Walter De Smet (1993-1995)
 • Gilbert Van Bastelaere (1996)
 • Jacques Cleppe (1997)
 • Toon De Kesel (1998-2006)
 • Guido Steenkiste (2006-2011)
 • Koen Martens (2011-…
 • Marc Boone
 • Jacques Cleppe
 • Walter De Smet
 • Robert De Lust
 • David Martens
 • Marc Schoonackers

TIJDLIJN

 • 2023:

  30 jaar actief

 • 2022:

 • 2021:

 • 2020

 • 2019

 • 2018

   

  Een kwart eeuw

  Jubileum 25 jaar: bebossingsactie

  Memorandum verkiezingen

  1.000 soortendag langs het kanaal Gent-Brugge

  Biobloembollenverkoop

  Vernieuwde website

  Natuurfotowerkgroep en Kiemwerking opgericht

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  Oproep aan de minister

  Topeditie Meetjeslandse Gordel met bijna 1.300 deelnemers

  1.000 soortendag in Het Leen

  Cursus ecologisch tuinieren

  Opening natuurgebied De Vaanders (Aalter/Beernem)

  Actie ‘Joke, red dit natuurgebied’ rond het nieuwe natuurdecreet

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  Hooggeplaatsen springen voor natuur

  Big Jump aan de Vrouwkenshoekkreek (Sint-Laureins) met o.a. minister Joke Schauvliege en de burgemeester van Sint-Laureins

  Zoogdierenweekend in Het Leen

  Opening natuurgebied Ganzeveld (Aalter)

  Eerste Meetjeslandse plantenverkoop

  Memorandum verkiezingen

  Website volledig vernieuwd

 • 2011

 • 2010

  Nieuwe natuur

  Publicatie ‘Overzicht van de fauna, flora en mycoflora van Het Leen’

  Dag van de Aarde in Het Leen

  Opening nieuw natuurgebied Kiekebossen (Evergem)

  ‘Bedreigde Bossen Tour’ in het Scheutbos (Lembeke) met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen

  Meer dan 400 bezwaarschriften tegen de Ring in Eeklo

 • 2009

   
 • 2008

  Start van een omwenteling

  Natuurfoto- en -filmfestival in de Herbakker (Eeklo)

  Jubileumfeest: 15 jaar NLM

  Start onderhandelingen met Natuurpunt om NLM regionale koepel te maken van Natuurpunt in het Meetjesland

 • 2007

  Nieuwe dynamiek

  Verhuis naar het station van Eeklo

  Denkdag: ‘Zonder dwarsliggers kan een trein niet rijden’

  Opening nieuw secretariaat: ‘NLM-ontmoetingscentrum op de sporen’

  Publicatie boek ‘Roofvogels in het Meetjesland’

 • 2006

  Veel beweging en actie

  Cursus roofvogels en roofvogeldag i.s.m. Roofvogelwerkgroep Milvus

  Eerste Ledendag / Dag van de Aarde in Eeklo

  Eerste Meetjeslandse Gordel

  Infoavond ‘Koolzaad als alternatieve energiebron’

  Acties tegen de geplande Eeklose ringweg

 • 2005

  Natuurgebieden in de kijker

  Publicatie ‘Van kiekendief tot gaspeldoorn: recreatiegids voor de Meetjeslandse natuurgebieden’

 • 2004

  Middelen voor extra projecten

  Broedvogelcursus i.s.m. Roofvogelwerkgroep Milvus

  Aanwerving tijdelijk personeelslid Chantal Martens

  Aanmaken presentatie ‘Natuur in het Meetjesland’ (projectsubsidies provincie Oost-Vlaanderen)

  Uitbesteding tijdschrift aan drukkerij de Eecloonaar

 • 2003

  Visie op windenergie

  Jubileumfeest: 10 jaar NLM

  Publicatie ‘Ruimte voor windmolens. Naar een integrale streekvisie in het Meetjesland?’

 • 2002

  Aan de slag met het structuurplan

  Publicatie ‘Het Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen: een samenvatting voor het Meetjesland’

 • 2001

  Toenadering tot Natuurpunt

  Onderhandelingen met Natuurpunt voor fusie, die niet worden voortgezet

  Roofvogelcursus i.s.m. Roofvogelwerkgroep Milvus

  Aanwerving personeelslid Gaea Rysselaere

  www.NLMeetjesland.be actief

 • 2000

  Op weg naar professionalisering

  Vogelcursus i.s.m. Roofvogelwerkgroep Milvus

  Debatavond met landbouwers en Vera Dua in Kaprijke

  3 jobstudenten op het secretariaat

  Vierde Meetjeslandse Natuurdag

  Publicatie boek ‘Het Meetjesland: als kreken met populieren praten’

  Start dossier Scheutbos (Lembeke)

 • 1999

  In de ban van boeken

  Publicatie kaartenset ‘Fietsen en wandelen in het Meetjesland’

 • 1998

  Officieel erkend

  Publicatie boek ‘Streekgids Meetjesland’

  Derde Meetjeslandse Natuurdag

  Eerste Open Tuindag

  Erkenning als regionale vereniging door het Vlaams Gewest (jaarlijkse subsidies)

  Eerste verenigingswebsite

 • 1997

  Op dreef

  Ontvangst prijs Achille Van Wassenhove

  Secretariaat in de Boelare (Eeklo)

  Tijdschrift ‘Guichelheil’ wordt ‘Natuur en Landschap Meetjesland’

 • 1996

  Actie

  Tweede Meetjeslandse Natuurdag

  Actie tegen de geplande Eeklose ringweg

 • 1995

  Een druk jaar

  Eerste Meetjeslandse Natuurdag

  Publicatie boek ‘Het Meetjesland natuurlijk’

  Start dossier verbrandingsoven Eeklo

 • 1994

 • 1993

   

  Officiële oprichting

  De statuten verschijnen in het Staatsblad

  Eerste nummer van het tijdschrift ‘Guichelheil’

  Start proces Drukkerij Verstraete (Ursel)

 • 1992

  Oprichtingsvergadering

  De vereniging ‘Natuur en Landschap Meetjesland vzw’ wordt opgestart