Een merkwaardige reeks boeken is die van Luc Schuiten. Deze visionaire Brusselse architect, aldus één van de boeken, dompelt ons onder in een futuristische en tegelijk coherente wereld. Eén van zijn tekeningen viel me al op in de cover van het boek ‘Terra reversa’ van Peter Tom Jones en Vicky Vermeire. Voor zijn projecten werkt de kunstenaar samen met biologen. Het resultaat levert schitterende beelden op. Schuitens visie op de toekomst van onze steden geeft inspiratie aan wie verlangt naar warme, groene steden met organische vormen.

Het boek ‘Vegetal city’ is drietalig (Frans, Nederlands, Engels) en toont enkele van zijn ideeën voor steden zoals Seraing, Brussel en Nantes en voor nieuwe transportmogelijkheden. We zien tekeningen en foto’s van maquettes en inspiratiebronnen. Ze doen sterk denken aan Hundertwasser en Gaudi.
In ‘Vers une cité végétale’ (Franstalig) toont de kunstenaar zijn visie op de toekomstige (duurzame) maatschappij. Met de inhoud van het boek valt hij grotendeels in herhaling tegenover het voorgaande, maar het is wel beter gelinkt aan de huidige maatschappij.

Zijn visie sluit aan bij de huidige denktanks rond transitie en ingrijpende duurzame veranderingen die noodzakelijk zijn in onze maatschappij. Over de effectieve uitvoering van de vele van Schuitens dromerige plannen kan men zich vragen stellen. Dat is wellicht ook de reden waarom (nog) geen foto’s van realisaties zijn opgenomen. Wellicht neemt ook de kunstenaar dit zelf niet al te ernstig op: achteraan in beide boeken staat een planning voor de toekomst, met in 2015 de aankoop van een terrein voor het uitwerken van vegetale structuren en aanplantingen en in 2097 de feestelijke opening van de eerste gevlochten stad in Brussel. Hoop doet leven. Misschien zijn hier en daar enkele ambitieuze gemeentebesturen die een experiment willen wagen, maar wellicht zullen landen als Denemarken opnieuw koploper zijn op vlak van duurzame ontwikkeling.

Niettemin zijn de boeken van Luc Schuiten documenten die je ter hand blijft nemen, al was het maar om even weg te dromen bij de science-fictionachtige tekeningen, of om op zoek te gaan naar inspiratie in het dagelijks leven. Neem ook eens een kijkje op www.archiborescence.net en www.vegetalcity.net.

Gaea Rysselaere
Vegetal city / Luc Schuiten et al. – Wavre: Mardaga, 2009 . – 142 p. – ISBN 978-2-8047-0012-6 . 29 euro

Vers une cité végétale / Luc Schuiten et al. – Wavre: Mardaga, 2010 . – ISBN 978-2-8047-0053-9 . 29 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum.