Als je meer dieren wil in je tuin, hoef je niet altijd te tuinieren als de beesten. Integendeel: soms is het beter een stukje tuin (al dan niet gecontroleerd) zijn gang te laten gaan en te kijken wat er gebeurt. In dit boek gaat men eerst en vooral uit van de dieren zelf door voor te stellen hoe dieren een tuin bekijken. Vervolgens worden tips gegeven hoe je meer vogels, zoogdieren, insecten,… naar je tuin krijgt. Alles wordt netjes per diergroep voorgesteld. Dan gaat men in op de verschillende biotopen en wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een korenveld of watertuin kan creëren. Woon je op een appartement? Geen nood, je leert hier hoe je je balkon tot een beestenplezier kan omtoveren. Geen zin in veel onderhoud van je tuin? Lees dit boek, bladzijde 154. Zelfs moestuinen komen aan bod.

Verwacht van dit boek geen gedetailleerde informatie over alle aspecten, maar dit is een leuke basis. Ik vind het persoonlijk één van de betere boeken die het laatste jaar zijn verschenen.

Gaea Rysselaere

Diervriendelijk tuinieren. Richt je tuin in met respect voor de natuur (Adrian Thomas)
Utrecht: Tirion, 2012
ISBN 978 90 5210 869 8
24,95 euro