Op zoek naar het ‘beloken’ landschap van Zomergem

8 km wandelen langs verharde en onverharde wegen

In landelijke gemeenten zoals Zomergem waren bomenrijen en houtkanten ooit bepalend voor het landschap. Op deze wandeling vind je heel wat (restanten van) houtkanten en knotbomen. Laat deze wandeling meteen ook een pleidooi zijn voor meer bomen in ons landschap. Ze maken het uitzicht niet alleen boeiender, maar vormen ook een thuis voor dieren en planten.

verschijning: zomer 2021 van het tijdschrift Natuur en landschap Meetjesland

beschrijving in pdf

printversie A4-formaat

fouten melden

Zit er een fout in deze route? Meld het ons.