Op zoek naar twee waterlopen in het Drongengoed

37 km fietsen langs verharde en onverharde wegen

Waterlopen banen zich kronkelend een weg door het landschap, waardoor ze een grote capaciteit hebben om water te bergen en traag af te voeren. Zij zorgen er samen met natuurlijke overstromingsgebieden voor dat we onze voeten bij hevige regenval droog houden. Uiteraard gaat ook de biodiversiteit ze niet onopgemerkt voorbij: water brengt leven! Ook in het Meetjesland hebben we meerdere natuurlijke waterlopen, al is de loop van vele waterlopen gewijzigd door de mens en werden ze in belangrijke mate zelfs gekanaliseerd. Alhoewel hun klimaatadaptieve functie hierdoor deels teloor is gegaan, zijn ze niet verloren en hebben we nog steeds de mogelijkheid om ze hun volle klimaatadaptieve potentie terug te geven. Laat dit een oproep zijn om de natuurlijke waterlopen opnieuw de ruimte te geven die ze verdienen. Zo bereiden we ons voor op een landschap aangepast aan de klimaatverandering.

verschijning: herfst 2021 van het tijdschrift Natuur en landschap Meetjesland

beschrijving in pdf

printversie A4-formaat

fouten melden

Zit er een fout in deze route? Meld het ons.

achtergrondinformatie

Lees meer over het Maldegemveld en Burkel