Atlas met landschappelijk erfgoed

“Dit boek behandelt de beste voorbeelden van oude bossen, houtwallen, houtkanten, heggen/hagen en struwelen in Nederland en Vlaanderen waarin wilde ofwel autochtone bomen en struiken voorkomen.” Daarom zag ik reikhalzend uit naar dit werk, om te zien of onze regio ook vertegenwoordigd was en om nieuw landschappelijk erfgoed te leren kennen. Groot was dan ook de teleurstelling toen in deze kanjer amper twee bladzijden aan het Meetjesland werden opgeofferd: een algemene bewoording van het landschappelijk erfgoed in Het Leen en het Drongengoed. Had ik onze eigen regio te hoog ingeschat wat betreft landschappelijk erfgoed, of is het boek bedoeld om hier en daar slechts een paar voorbeelden gegeven? Ik denk spontaan aan het Bellebargiebos (met oud-bos-indicatoren), ons Keigatbos (met oude hakhoutstoven, rabatten en essen) en het Poekepark (met eeuwenoud hakhoutbeheer) die niet vermeld zijn of binnen de vermelde kerngebieden liggen.

Met deze bescheiden bedenking wil ik uiteraard niets afdoen aan dit lijvige werk, waar heel wat onderzoek aan vooraf is gegaan. In elk geval heb je een mooi overzicht van het landschappelijk erfgoed in Nederland en Vlaanderen. Het geeft ook inzicht in de diversiteit aan landschappen die aanwezig is, en waar in ons land vanuit erfgoedkundige hoek nog steeds te weinig mee wordt gedaan. Het is moeilijker om een landschap of een boom als erfgoed te bekijken, terwijl een kapelletje of eeuwenoud gebouw moeiteloos als te beschermen erfgoed wordt beschouwd.

Gaea Rysselaere

Atlas wilde bomen en struiken. Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen (redactie: Bert Maes)

Pictures Publishers, 2021
720 p.
ISBN 978 94 9257 638 5