De doortocht van Eeklo verzonken?

 

De doortocht van Eeklo verzonken?Artikel Gaea Rysselaere,
Natuur en landschap Meetjesland jaargang 16 nr.2 (2009), blz. 30-31

 

Op zaterdag 21 maart reikte het comité Eeklotegendering een alternatief aan voor de geplande ringweg in Eeklo. Want de vraag is ook voor de leden van het comité hoe de verkeersproblematiek op de N9 in Eeklo kan worden opgelost. Een ring vinden zij in elk geval geen langetermijnoplossing.

 

De N9 doortocht in Eeklo (foto Gaea Rysselaere)

Druk tijdens de spitsDe N9 is momenteel een 2×2 rijstrook met een brede middenberm als barrière. Tijdens de spits is er vaak filevorming, ondermeer omdat het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer in dezelfde verkeersstroom zitten en omdat voor zwakke weggebruikers geen aparte ruimte is voorzien. Toch wordt de doortocht grotendeels gebruikt door bestemmingsverkeer: slechts 25-30% van de wagens moet niet in Eeklo zelf zijn.

Een deel van de oplossing ligt in het optimaliseren van het openbaar vervoer in en rond Eeklo en het maximaal gebruik van de ruit (Expresweg N49 – E44 naar Aalter – E40 – R4 in Gent). Niet alleen een mentaliteitsverandering bij de bevolking is nodig. Om mensen op de fiets, bus, tram en trein te krijgen, moet dit netwerk degelijk zijn uitgebouwd. Een langetermijnoplossing is dus nodig. Daarnaast blijft een vlotte N9 voor het autoverkeer nodig.

 

De verzonken oplossingHet comité nam een planoloog onder de arm en werkte een model uit. Daarmee reikt het comité het stadsbestuur een voorstel aan, dat verder kan uitgewerkt worden door professionele planners en technici.

In het voorstel worden 2 verzonken rijstroken voorzien voor doorgaand verkeer. Langs weerszijden hiervan komt op het gelijkvloerse niveau een bredere rijstrook voor lokaal verkeer en openbaar vervoer. Het verzonken deel kan overwaadbaar worden gemaakt, zodat zwakke weggebruikers ongehinderd de straat kunnen oversteken. Bovendien kunnen nieuwe publieke ruimtes worden gecreëerd indien men kiest voor een volledige verzonken oplossing: ruimte voor een ruime fietsparking, voor bushaltes, voor een terrasrijke markt zonder auto’s enz. Een extra mogelijkheid is om naast de verzonken doortocht een ondergrondse parking te voorzien.

Simulatie Eeklo verzonken (beeld Fos4)

 

Eeklo leefbaar, aangenaam en veilig. De verzonken doortocht zou voorzien kunnen worden vanaf de stationsbuurt tot aan de Boelare. Dit zorgt voor een verkeersluwe zone tussen het station en de markt, wat Eeklo tot een aangename winkelstad zou maken. Het gelijkvloerse niveau dient voor openbaar vervoer, lokaal verkeer, laden en lossen, voetgangers en fietsers.