Drongengoedhoeve (Ursel/Knesselare)

Deze 18de-eeuwse hoeve kent een bewogen geschiedenis. In een jarenlange juridische strijd ijverde NLM (het huidige NPM) voor het behoud van deze hoeve in een harmonische combinatie met het omringende natuurgebied Drongengoed. De hoeve ligt trouwens in habitatrichtlijngebied, een Europees beschermde richtlijn op basis van plantengroei en dieren.

De vroegere eigenaars van de hoeve wilden hier een harde recreatie opstarten (grootschalige horeca met feestzaal, dancing, parking e.d.) die een bedreiging betekende voor het Drongengoed en haar bewoners. Momenteel is de Drongengoedhoeve een ontmoetingscentrum voor kunstenaars, bezoekers van het Drongengoed en vereniging. Niettemin blijft NPM waakzaam, want de hoeve is een gegeerde feest- en festivallocatie.

NLM krijgt gelijk: belang van het Drongengoed door de Raadsheren van het Hof van Beroep bevestigd
Artikel Toon De Kesel,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 8 nr. 2 (2001), blz. 8-10