Het verhaal achter ons natuurvlees

Sinds 2014 kan je in het Meetjesland natuurvlees kopen, afkomstig van dieren uit natuurgebieden. We kregen terecht de vraag waarom we vlees verkopen in tijden waarin vleesreductie nodig is. Ethische discussies gaan we hier niet voeren, maar je krijgt wel meer informatie over het hoe en waarom van het Natuurpunt-vlees.

Natuurpunt heeft grazers nodig voor het beheer van haar natuurgebieden. Daar is een hele reeks ecologische redenen voor. Waar mogelijk wordt hiervoor samengewerkt met lokale landbouwers. In natuurgebieden waar we niet kunnen samenwerken met landbouwers omdat het er te nat of te voedselarm is voor de landbouwrassen, zet Natuurpunt Galloway-runderen in. Dit zijn robuuste runderrassen, die zelfstandig hun jongen ter wereld brengen, niet kieskeurig zijn qua voedsel en indien nodig het hele jaar op het terrein kunnen blijven.

Leven met de dood

Natuurpunt probeert de kost voor het houden van vee te recupereren door een deel van de dieren te verkopen. Een andere mogelijkheid is de dieren dood achter te laten in onze natuurgebieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in enkele grote natuurgebieden in Nederland, maar in Vlaanderen is dat wettelijk niet toegelaten.

Vraag en aanbod

Natuurpunt slacht jaarlijks een 80-tal dieren, op een totaal van ongeveer 800. Het grootste deel van het slachtvee wordt verkocht aan opkopers en komt dan terecht in de ‘vleespot’ van grote ketens. Een klein deel koopt Veeakker op en wordt aangeboden aan onze leden. Natuurpunt kiest er bewust voor om een deel van het vlees aan haar leden aan te bieden. In die zin is onze vleesverkoop een alternatief voor de ‘anonieme’ vleesconsumptie en de grootschalige agro-industrie.

Ook bekende chef-koks beginnen de waarde van natuurvlees te kennen. Zo heeft Peter De Clercq van Elckerlijc in Maldegem al interesse getoond in het galloway-vlees.

Het is zeker niet onze bedoeling om met de verkoop vleesconsumptie te promoten. Afbouw van de veestapel en bijgevolg minder vlees produceren en consumeren blijft één van onze actiepunten. Bovendien wordt de kudde beheerd om de kwaliteit van de natuurgebieden te verhogen, niet in functie van het vlees. Daardoor worden vooral oudere dieren geslacht. De slachtleeftijd van de Galloways ligt momenteel op 7 jaar voor de mannetjes, voor de koeien mag je hierbij nog heel wat jaren bijtellen.

Voor wat hoort wat

Het geld dat de verkoop van het vlees oplevert, heeft Natuurpunt nodig om haar veestapel te kunnen onderhouden. En het vlees dat via Veeakker rechtstreeks op jouw bord terecht komt? Daarvan gaat een deel van de opbrengst rechtstreeks naar onze natuurprojecten in plaats van naar de handel. Een mooie deal, toch?

(foto’s: Ludo Goossens)

Terug naar info over de verkoop van natuurvlees