Holeinde

Ligging: Evergem
Oppervlakte van Natuurpunt: 1,16 hectare

Beschrijving

In 2007 kocht Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem 4 percelen bos.  De aangekochte percelen liggen heel dicht tegen de Veense (Oosteeklose) bossen. Holeinde is een GNOP-gebied (GemeentelijkNatuurOntwikkelingsPlan) van de gemeente Evergem en paalt aan de Burggravenstroom.

Holeinde is een klein gavertje *  met hele hoge potenties aan natuurwaarden. Grenzend aan het aangekochte perceel liggen natte weides met zeer hoog potentieel voor dotterbloemgrasland. De greppels en percelering van de omliggende weilanden wijst op oud gebruik van hooilanden.

In Vlaanderen streefde men vroeger naar een zo groot mogelijke oppervlakte goed hooiland. De hoeveelheid hooi die beschikbaar was bepaalde immers hoeveel dieren men in de winter op stal kon voederen. En hoe meer dieren men de winter door in leven kon houden, hoe meer mest er beschikbaar was en hoe meer akkerland men er kon op nahouden. In de zomer was er meer dan genoeg te eten. Dan liepen de dieren op plaatsen die te droog waren voor goed hooiland en te schraal voor goed akkerland. Dit is een analoog verhaal als hooilanden in valleien, zoals de Kiekebossen te Evergem.

In tegenstelling tot wat nu algemeen wordt gedacht, waren natte plaatsen in het landschap vroeger helemaal geen slechte grond. Het waren voor de toenmalige boer zijn belangrijkste percelen.

Een gaver is een komvormige laagte in het zandig landschap van de Vlaamse Vallei. Met de Vlaamse Vallei wordt dat deel van Vlaanderen bedoeld, waar zich in de laatste ijstijd een diepe vallei had gevormd. De bodem is er erg kalkrijk. Hoogstens in de bovenste meters heeft de regen de kalk al kunnen oplossen en wegspoelen. Het woord gaver betekent zoiets als ‘holte’.

Praktisch

Het gebied is momenteel enkel toegankelijk onder begeleiding van Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem.

Help het holeinde

Dankzij jouw steun kan het natuurgebied verder ontwikkeld en beschermd worden. Je krijgt een fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro, waarmee je tot 45% van het bedrag kan terugkrijgen via je belastingen. Overschrijven kan op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van ‘projectnr. 5576 Holeinde’.

Contact

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem – kern Kiekebossen
Rik Van Herck (conservator)
09 344 54 66
info@VanHerck.com
www.natuurpunt.be/eeklo-kaprijke-evergem

laatste update van deze pagina: Mei 2021
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Nieuwsbrief
ErrorHere