Zouter

Beschrijving

In 2004 kocht Natuurpunt twee natte graslanden aan in Sint-Maria-Aalter. De aanwezigheid van planten als pinksterbloem, kattestaart, waternavel en moerasrolklaver wijzen op de hoge natuurwaarden die de percelen in petto kunnen hebben.

Eén perceel ligt centraal in de Zouter, een gebied dat de gemeente Aalter in 1996 selecteerde als gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied (GNOP). Natuurpunt hoopt via deze aankoop eindelijk het GNOP in uitvoering te brengen. Het andere perceel ligt tussen het GNOP-gebied en het centrum van Maria-Aalter.

Omdat de percelen gelegen zijn in of aan de rand van het GNOP-gebied, hoopten we op financiële steun van het gemeentebestuur. In 1996 werd samen met de goedkeuring van het GNOP een begrotingspost voorzien voor de aankoop van marginale landbouwgrond in functie van natuurontwikkeling. Natuurpunt is van oordeel dat deze percelen hieraan voldoen. Dit blijkt ook uit het feit dat de landbouw geen interesse had in de aankoop van de percelen: de pachters wensten geen gebruik te maken van het pachtrecht, interesse vanuit andere landbouwers voor een eventuele aankoop was er niet. Dit is ook niet onlogisch gezien de percelen zeer nat zijn.

De domper was voor Natuurpunt zwaar toen het gemeentebestuur droog meedeelde dat de percelen niet voldeden aan het bestaande reglement: ze waren te groot. De CD&V-meerderheid wilde dat enkel percelen kleiner dan een halve hectare aangekocht werden voor natuurontwikkeling. Dat het bestaande reglement compleet verouderd is en in strijd is met elke wetenschappelijke visie op natuurbehoud en een goede ruimtelijke ontwikkeling, is blijkbaar nog niet doorgedrongen op het Aalterse gemeentehuis. Nochtans had het gemeentebestuur Natuurpunt twee jaar eerder bij onze vraag om een project in de vallei van de Poekebeek te steunen gemeld “dat het gemeenbestuur het project in de vallei van de Poekebeek niet wou steunen omdat het de natuurlijke entiteiten prioritair wenst te ontwikkelen in het GNOP-gebied”.

Al die tijd slaagde de gemeente er niet in om één concrete actie voorzien in het GNOP op het terrein uit te werken. We laten in het midden of dit onwil of onkunde is. Behalve de prijs die het gemeentebestuur betaalde voor het studiebureau dat het GNOP uitwerkte, besteedde de gemeente nog geen frank / euro aan specifieke acties voorzien in de twee geselecteerde GNOP-gebieden. Jaarlijks wordt 25.000 tot 50.000 euro voorzien op de begroting, die steeds ongebruikt blijven.

Ook in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de zone in de Zouter-Schuurlo geselecteerd als één van de twee belangrijke te behouden en verder te ontwikkelen natuur- en boskernen in Aalter. Ook in de ontwikkelde bosuitbreidingsvisie voor het Meetjesland is met goedkeuring van het gemeentebestuur natuurontwikkeling naast bosuitbreiding in deze zone voorzien.

Voor Natuurpunt is het gebrek aan steun vanuit het Aalterse gemeentebestuur alvast het signaal dat we zelf optimaal moeten proberen om de natuur in Aalter te beschermen. We hopen hierbij op steun van heel wat natuursympathisanten.

Beheer

Natuurpunt voert een natuurgericht beheer in het gebied: maaien en begrazen zonder het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dankzij dat beheer worden de natuur- en landschapswaarden in het gebied verder ontwikkeld.

Zo werden een brede houtkant en een bosrand op het perceel aangepland. Brede houtkanten waren vroeger typerend voor het landschap van de oude veldgebieden. Hoe breder een houtkant is, hoe meer betekenis hij heeft als natuurelement. Allerlei dieren zoals vlinders, vleermuizen en zangvogels gebruiken deze rand als veilige weg door het landschap. Ze vinden hier ook voedsel, beschutting en nestgelegenheid.

Natuurpunt voert een natuurgericht beheer in het gebied: maaien en begrazen zonder het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dankzij dat beheer worden de natuur- en landschapswaarden in het gebied verder ontwikkeld.

Zo werden een brede houtkant en een bosrand op het perceel aangepland. Brede houtkanten waren vroeger typerend voor het landschap van de oude veldgebieden. Hoe breder een houtkant is, hoe meer betekenis hij heeft als natuurelement. Allerlei dieren zoals vlinders, vleermuizen en zangvogels gebruiken deze rand als veilige weg door het landschap. Ze vinden hier ook voedsel, beschutting en nestgelegenheid.

Ontdek dit gebied met een ervaren natuurgids

Boek met je vereniging, school of vrienden persoonlijke begeleiding op maat, aangepast aan het tempo en de interesses van de groep.

Lees meer over onze natuurgidsenwerking.

Praktisch

  • Bereikbaarheid: zichtbaar van op de Zouter
  • Wandelen: er zijn geen wandelpaden in het gebied
  • Fietsen:
    – ligt vlakbij knooppunt 99 en 92 van het Fietsnetwerk Meetjesland 2013
    – de Woestijneroute (44 km) passeert vlakbij en is verkrijgbaar bij Toerisme Meetjesland

Contact

Natuurpunt Aalter
Koen Martens
0476 76 05 16
natuurpuntaalter@skynet.be
www.natuurpunt.be/aalter

Steun

Dankzij jouw steun kan dit natuurgebied verder ontwikkeld en beschermd worden. Je krijgt een fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro, waarmee je tot 40% van het bedrag kan terugkrijgen via je belastingen. Overschrijven kan op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van ‘projectnr.6663 De Zouter’.