Geachte Mevrouw Schauvliege,

Met belangstelling volg ik via de media de recente berichten over de betonstop, inbreiding en klimaatdoelstellingen. De overheid lijkt eindelijk van plan om Vlaanderen leefbaar te houden. U lijkt daarin zelfs het voortouw te willen nemen. Ik juich toe dat de overheid plant om samen met lokale besturen doordachte beslissingen te nemen in ons gemeenschappelijk belang.

De overheid ziet dus in dat de ruimtelijke wanorde haar grens heeft bereikt, de ‘open’ ruimte die er nog is dient beschermd te worden.

Tussen Zomergem en Waarschoot ligt een prachtige open ruimte van enkele honderden hectaren. Nog één van de schaarse tussen twee plattelandsgemeenten.

Een landbouwer diende een aanvraag in voor een nieuw, grootschalig slachtkuikenbedrijf op deze plek.

De milieuvergunning werd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen toegekend, ondanks buurtprotest, ondanks honderden bezwaarschriften van die buurt en natuurorganisaties, ondanks negatief advies van de gemeenten Waarschoot en Zomergem. Zelfs het heel duidelijk negatief advies van de Provinciale Milieucommissie mocht niet baten. Het oordeel van de ambtenaren was ongunstig voor de Milieuhygiënische en de Planologische aspecten. En ook het Vlaams Departement Landschap, Natuur en Energie (LNE) adviseerde ongunstig.

De stedenbouwkundige vergunning werd door Zomergem geweigerd. Na een beroep bij de Bestendige Deputatie kreeg de landbouwer ook deze vergunning. Ook hier hoopten wij op beter, na een negatief advies van de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar aan zijn bestuur.

Tegen beide beslissingen tekenden zowel ons actiecomité Lieve-R-Zuiver als de gemeente Zomergem beroep aan. Voor het beroep tegen de milieuvergunning komen we bij U terecht. Met uw nieuwe beleidsvisie, ondersteund door de voltallige Vlaamse regering, zouden we op beide oren moeten slapen. U bent ineens onze hoop op een goede afloop. Voor alle duidelijkheid: die goede afloop betekent het intrekken van de milieuvergunning. U zal toch geen beslissing nemen in dit dossier die diametraal ingaat tegen die nieuwe beleidsvisie? Oké, die nieuwe visie is nog geen wet. Maar weet U wat het goede nieuws is, geachte minister? U kan binnen het huidige juridische kader dit dossier afkeuren.

Beste Joke, de buurtbewoners (we zijn met honderden) en gebruikers van deze prachtige ruimte (we zijn met duizenden) zijn benieuwd of U, zoals aangekondigd, van plan bent om ’samen met de lokale besturen doordachte beslissingen te nemen in ons algemeen belang’.

Als U het echt meent met die nieuwe beleidsvisie van U en Uw ambtgenoten, kan dit energieverslindend en milieubelastend bedrijf daar niet komen. Dan behouden we de schitterende natuur en kunnen nog vele generaties genieten van dit prachtige rustpunt.

We rekenen op U, mevrouw de minister, want dat is de manier om Vlaanderen leefbaar te houden.

We hopen dat U niet zwicht onder de druk van wie dan ook, zodat U en Uw Vlaamse regering geloofwaardig haar plan kan verdedigen.

Met de meeste achting,

Fons Standaert, woordvoerder buurtcomité Lieve-R-Zuiver