Overhandiging petities

 

Petities overhandigd aan het Eeklose stadsbestuur

 

Persbericht comité Eeklotegendering, 28 januari 2008

Het Comité Eeklotegendering verzet zich tegen de plannen van het Eeklose stadsbestuur om een ringweg aan te leggen tussen de wijken aan het Leiken en Het Leen. Dit comité, bestaande uit landbouwers, buurtbewoners, natuurverenigingen en sympathisanten, zette haar mening kracht bij door op maandag 28 januari een petitiebundel af te geven aan het Eeklose stadsbestuur.

Meer dan 950 mensen, van wie 486 wijkbewoners, ondertekenden de petitie tegen de geplande ringweg o.a. omdat er landbouwgrond verloren gaat, het wooncomfort wordt aangetast, het natuurgebied het Leen zijn waarde verliest en het landschap voor altijd zal worden verminkt. Zij verwachten ook dat de doortocht door Eeklo wordt aangepakt en dat alternatieven dienen gezocht te worden in een beter openbaar vervoer en het afleiden van het zwaar verkeer uit het centrum.
Het succes van de petitieactie sterkt het comité in haar overtuiging dat een ring aan Het Leen voor Eeklo geen noodzaak is.
Intussen heeft het comité ook heel wat opmerkingen geformuleerd bij het plan-MER, dat de milieueffecten van de geplande weg op economisch, ecologisch en sociaal vlak moet aantonen.