Raad van State geeft sportvliegerij groen licht

Artikel Natuurpunt en Partners Meetjesland,

Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 20 nr. 3 (2013), pag. 33

Na meer dan vier jaar dat we strijd voerden tegen de sportvliegactiviteiten vanaf het Urselse vliegveld, heeft de Raad van State beslist dat sportvliegerij kan blijven. De raad heeft geoordeeld dat er “geen voldoende band van evenredigheid is tussen de doelstellingen van de vereniging en de draagwijdte van de besteden beslissing”. Met moeilijke woorden zegt de raad hier botweg dat de milieubeweging geen recht van spreken heeft in dit dossier. Schrijnend, want daardoor heeft de raad de wettigheid van de bestreden milieuvergunningen en dus de kern van de zaak, nog steeds niet onderzocht. Onbegrijpbaar, gezien de natuurbeschermingsstatus van het Drongengoed en het vliegveld.

Duidelijk is alvast dat er vanuit bepaalde hoek grote druk was om de sportvliegerij te behouden. In het zeer positieve verslag van de auditeur van de raad werd niet getwijfeld aan ons belang en de onvergunbaarheid van de sportvliegerij in Ursel. De raad zelf heeft daarna drie maanden langer dan voorzien nodig gehad om te beslissen dat de milieubeweging geen recht van spreken heeft.

Natuurpunt en Partners Meetjesland is uiteraard zwaar ontgoocheld en beraadt zich over verdere stappen.

Lees het besluit van de Raad van State.