Red Oostmolen!

Mei 2023: verkavelingsaanvraag

Immo Belinvest vraagt de verkaveling aan van de Oostmolenbeekvallei (Aalter). Het wil meer dan 14 hectare open ruimte aansnijden om 319 wooneenheden te realiseren. Dat is het volume van een klein dorp (meer dan Poeke bijvoorbeeld). Het is onaanvaardbaar dat deze open ruimte wordt volgebouwd.

In een vorige procedure vernietigde de provincie de beslissing van de gemeente. We vragen het gemeentebestuur opnieuw om deze verkaveling niet toe te staan en dienden een bezwaar in. Ook jij kan ons steunen door de petitie te ondertekenen!

uittreksel publiek loket: het terrein ligt buiten de kern van Aalter-centrum

Vijf redenen waarom deze verkaveling geen goed idee is

  1. De Oostmolenbeekvallei is de laatste open ruimte die vlot te voet bereikbaar is vanuit het centrum. Zorg dus voor toegankelijkheid en kies voor een publieke functie als rustpunt voor bewoners van Aalter.
  2. 319 extra wooneenheden zorgen voor honderden extra auto’s die een ongewenste extra verkeersdruk met zich meebrengen.
  3. De Oostmolenbeekvallei is risicogevoelig voor wateroverlast en functioneert op dit moment als waterbuffer. De geplande verharding vormt een belemmering voor insijpeling naar het grondwater.
  4. Het Vlaams beleid heeft als intentie paal en perk te stellen aan het aansnijden van open ruimte (‘betonstop’). Het lokaal bestuur van Aalter heeft nu de kans om bij te dragen aan de realisatie van deze intentie.
  5. De natuurwaarde van het gebied wordt onherroepelijk aangetast. Waardevol bos en grasland verdwijnt. In dit gebied leven reeën, buizerds, sperwers, spechten en vinden we planten als bosanemoon en speenkruid.