Van kiekendief tot gaspeldoorn: recreatiegids voor de Meetjeslandse natuurgebieden

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, 2005, 44 blz.
Uitverkocht

In de gids worden 30 Meetjeslandse natuurgebieden voorgesteld, zowel bekende als minder bekende. Elk gebied wordt kort voorgesteld aan de hand van een foto en tekst. Op welke manier het gebied toegankelijk is, vind je in de vorm van iconen (gemarkeerd wandelpad, toegang voor fietsers / ruiters / rolstoelgebruikers / hengelaars / …, aanwezigheid speeltuin en cafetaria enz.). Wie meer wil weten over het natuurgebied, kan de conservator of verantwoordelijke contacteren of een kijkje gaan nemen op de bij het gebied vermelde website.

Bij de gids hoort een gratis overzichtskaart met de ligging van de gebieden en meer uitleg over het landschap in het Meetjesland.

De gids en kaart kwamen tot stand dankzij de steun van verschillende partners. Natuur en Landschap Meetjesland werkte hiervoor samen met de natuurverenigingen uit de streek, met Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland, Regionaal Landschap Meetjesland, Natuurpunt, Streekplatform Meetjesland, verschillende Meetjeslandse gemeentes, Aminal afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen.

Een actuele versie van de verschillende natuurgebieden vind je op deze website onder de rubriek natuurgebieden.

Dagvlinders in het Drongengoed

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, 2003, 127 blz.
Promotieprijs!  € 2 (komt van € 14)

Deze uitgave werd gerealiseerd samen met Natuurpunt en de auteur van het werk, vlinderspecialist Omer Van de Kerckhove. Het boek beschrijft de verschillende vlindersoorten die voorkomen in het Drongengoed. Het boek is een resultaat van jarenlang onderzoek van verschillende personen. Je vindt er dan ook heel wat grafieken en tabellen die het voorkomen van de vlindersoorten verduidelijken.

Cahier I: het Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen: een samenvatting voor het Meetjesland

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, december 2002, 135 blz.
Prijs: gratis (bij afhaling)

Een beleidsmatig dossier, handig voor wie bezig is met structuurplanning en enkel de informatie nodig heeft die betrekking heeft op het Meetjesland. Dit document is een samenvatting van het provinciale structuurplan.

Het Meetjesland: als kreken met populieren praten

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, 2000, 271 blz.
Uitverkocht

Deze uitgave werd een poëtische ode aan het Meetjesland. In de inleiding wordt het Meetjesland kort gesitueerd aan de hand van een overzichtskaart en een beschrijving van enkele dorpskernen en markante landschapselementen. Vervolgens kan men genieten van een 200-tal bladzijden vol foto?s en tekst (poëzie en proza). De teksten zijn van de hand van talloze schrijvers, die hun bewondering voor het Meetjesland neerpenden. Enkele bekende namen: Jacques Brel, Cyriel Buysse, Walter Ertvelt, Guido Gezelle, Stefan Hertmans, Geert van Istendael, Johannan Kruit, Erwin Mortier, Mong Rosseel, Eriek Verpale, Paul De Wispelaere, Jan Wolkers en vele anderen.

Streekgids Meetjesland

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, 1998, 364 blz.
Uitverkocht
Streekgids Meetjesland
Een uitgave die ook wel eens de ‘Groene Bijbel’ van het Meetjesland wordt genoemd. Je vindt er routebeschrijvingen doorheen de meest pittoreske plaatsen in de Meetjeslandse gemeentes. Er is niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor het cultuurpatrimonium. Wie het Meetjesland een beetje kent, weet immers dat overal verborgen prieeltjes en oude gebouwen te vinden zijn. Vooraan in het boek vind je de historiek van het Meetjesland, gevolgd door 10 kortere en langere wandelroutes en 10 fietsroutes, duidelijk beschreven aan de hand van een kaart.

Onze streekgids is helaas uitverkocht, maar kan wel ingekeken worden in ons documentatiecentrum. Een samenvatting van dit boek vind je ook onder de vorm van onze kaartenset ‘Fietsen en wandelen in het Meetjesland’ dat hier verder wordt vermeld.

Het Meetjesland Natuurlijk

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, 1995, 152 blz.
Promotieprijs!  € 10 (komt van € 25) (bij afhaling)

Deze uitgave toont wat er te zien is aan natuurschoon in het Meetjesland. Het boek is bestemd voor een ruim publiek en wil een pleidooi zijn voor zorg en behoud van de Meetjeslandse natuur. Niet alleen de interessante tekst, maar ook de prachtige foto’s zorgen voor ontspannende leesmomenten. Het resultaat is er dankzij de inzet van talloze vrijwilligers die het boek hebben samengesteld.

Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland

Uitgave: Natuurpunt en Partners Meetjesland, mei 2011
Prijs: gratis downloadbaar (tekst en kaarten)

De vraag naar bijkomende windmolens in het Meetjesland is groot. Dit is logisch: windenergie is een betaalbare en duurzame energiebron in Vlaanderen. Bovendien is er veel wind in het Meetjesland. In deze visie vind je meer informatie over waar volgens ons wel en geen plaats is voor windmolens.

Lees meer op www.NPMeetjesland.be/windmolens.

Cahier II: ruimte voor windmolens? Naar een integrale streekvisie in het Meetjesland

Uitgave: Natuur en Landschap Meetjesland, mei 2003, 13 blz. (met kaartenbijlage)
Prijs: gratis (bij afhaling)

Is er in het Meetjesland wel plaats voor windmolens? NLM ging samen met haar lidverenigingen kijken waar windmolens volgens ons kunnen en zeker niet kunnen. Onze visietekst diende als basis voor de streekvisie over windmolens in het Meetjesland, die door het Streekplatform Meetjesland werd uitgebracht en waarin ook de visie van landbouw, recreatie, industrie enz. is opgenomen.

Je kan deze publicatie ook gratis downloaden: tekst en kaarten.