Verkiezingen 2024

Dit jaar gaan we twee keer naar de verkiezingen: op zondag 9 juni voor de Europese, federale en regionale verkiezingen en op zondag 13 oktober voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Samen met onze Meetjeslandse lidverenigingen hebben we heel wat voorstellen voor de komende beleidsperiode en inspirerende voorbeelden uit de voorbije periode. Die bundelden we in een memorandum. Hoe zorgen we voor een veerkrachtige natuur? Wat is de link met welzijn en erfgoed? En wat zijn onze ideeën rond de thema’s voeding, energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en water?

We hopen dat ons memorandum de Meetjeslandse gemeentebesturen en ook anderen inspireert om het Meetjesland klimaatbestendiger en natuurrijker te maken. We willen hier graag samen met hen actief werk van maken.

lees ons verkiezingsmemorandum