Persbericht 04/01/2010

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw betreurt het zware vliegtuigongeval van afgelopen zondag in het Drongengoed in Ursel. De vereniging biedt haar gevoelens van deelneming aan de getroffen families aan.

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw wijst er echter op dat de vliegbewegingen op het vliegveld van Ursel niet vergund gebeuren in en nabij natuurgebied het Drongengoed.
De luchthaven is niet in orde met vergunningen voor de chalet. Milieuvergunningen ontbreken. Men is ook niet in orde met een aantal loodsen waarvoor enkele jaren geleden een regularisatie werd aangevraagd die werd geweigerd. Toch gebruikt de vliegclub die loodsen nog steeds voor het stallen van vliegtuigen. De vereniging treedt bovendien niet op om regels van verkeersveiligheid te laten respecteren. Zo werden meermaals fietsende kinderen op de startbaan gesignaleerd. Fietsers en wandelaars kunnen immers gemakkelijk het militaire domein betreden.
De vliegclub neemt het ook niet te nauw met de reglementen voor de vliegbewegingen. Zo houdt men zich niet aan het reglement om het natuurgebied zo snel als mogelijk te verlaten bij het opstijgen, dit om een aantal wijken in de buurt en de gemeente Knesselare te ontzien. Stuntvliegen is een sporadisch gebeuren. Ook stellen we vast dat er buiten de vergunde uren vliegbewegingen plaatsvinden, naar verluidt ook ’s nachts. Onlangs werd nog een proces-verbaal opgesteld door de politie van Knesselare op aanvraag van een omwonende.

Wij sommeren de Minister zo vlug als mogelijk duidelijkheid te scheppen over het vliegveld Ursel. Wat ons betreft is geen ander besluit mogelijk dan de sluiting ervan. Wij stellen ons de vraag waarom bijvoorbeeld dit militaire domein niet wordt afgestoten, midden natuur, bos en habitatgebied, nu geen enkele militair daar nog een baan uitvoert. Andere kazernes waar wel veel volk werkt, worden dan weer wel gesloten. Of speelt onze minister nog steeds met de gedachte voor een regionale luchthaven?