Assenede

Enkel SamenPlus (= kartel van Open Vld, Groen, sp.a en onafhankelijken) reageerde

 

Ruimte voor natuur

Verderzetten van het gemeentelijk subsidiereglement voor aankoop natuurgebieden door erkende natuurverenigingen binnen onze gemeente; jaarlijks budget voorzien. Verder werken aan het ecologisch bermbeheer i.s.m. Pro Natura of andere partners, het GRS is hier de leidraad voor verdere beleidsplannen in kader van natuurontwikkeling.

 

Zuiver water & levende rivieren

Verder ondersteunen van herprofilering van poldergrachten met ecologische corridors o.a. fase 2 & 3 van de Moerbeekvallei in samenwerking met polders en provincie.

Plaatsen van de nodige IBA’s (individuele behandeling afvalwater) bij particulieren met bij voorrang rondom de natuurgebieden en gebieden met een hoog ecologische potentie.

 

Ruimtelijke ordening

Het vrijwaren van de open ruimte conform het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan met specifieke aandacht voor het Noordelijk gedeelte van Assenede welke omschreven is als open ruimte met hoogwaardige natuurpotentie. De nodige informatie geven aan bouwers en verbouwers om hun woning zo energiezuinig te maken.

 

Energie & klimaat

Verderzetten van energiezuinige oplossingen voor gemeentelijke infrastructuur zoals zonneboilers en fotovoltaïsche panelen op gemeentelijke gebouwen zoals bij de sporthal. Specifieke aandacht bij renovatie van oude gebouwen zoals het gemeentelijk schoolgebouw in Bassevelde. Verderzetten van het subsidiereglement voor zonneboilerinstallaties bij particulieren.

Oude vervuilende branders vervangen door gasgestookte zoals bij het gebouw van de IBO in Oosteeklo. CO2-neutraliteit opleggen bij KMO zones zoals bij AKMO 2. Bij realisatie van windmolens een participatie van de Asseneedse inwoners mogelijk maken om niet enkel de lasten maar ook de baten te kunnen hebben voor onze gemeenschap. Bij het plaatsen van nieuwe verlichting wordt nu al de nodige aandacht besteed aan energiezuinige types maar er dient wel voldoen te worden aan de minimale lichtnorm die opgelegd wordt voor de openbare veiligheid. Bij aankoop nieuwe gemeentelijke voertuigen de ecologische voetafdruk opnemen als een belangrijke factor, bv. nieuw voertuig voor de groendienst is een elektrisch voertuig.

 

Duurzame landbouw & voeding

Na de jarenlange ondersteuning, 15% bijkomende subsidie van de gemeente voor beheersovereenkomsten, wat van Europa niet meer mogelijk is, een nieuw reglement opstellen voor kleinschalige landschapselementen zoals hagen, akkerlandenbeheer en dergelijke en dit in nauwe samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland. Verder promoten van de streekproducten in het kader van fairtradegemeente. Biopakketten aanbieden aan het gemeentelijk personeel tijdens de Bioweek.

 

Mobiliteit

Verder uitwerken van het mobiliteitsplan bij de herziening met specifiek aandacht voor de zwakke weggebruiker. Aanbrengen van snelheidsremmende infrastructuur waar nodig.

Inzetten op verdere ontsluiting van de trage wegen en dit conform de prioriteitenlijst van het dossier Tragewegen opgesteld door Regionaal Landschap Meetjesland. Meer openbaar vervoer, maar we stellen vast dat de Lijn juist het tegenovergestelde doet van wat we vragen vanuit de lokale overheid, minder bussen i.p.v. meer waardoor de jeugd verplicht wordt om auto of andere gemotoriseerde voertuigen te gebruiken om thuis te geraken.

 

Materiaalbeheer & afval

Verderzetten van de milieuconvenant met de Vlaamse overheid. Verder stimuleren van het inzetten van de gemeentelijke herbruikbare bekers bij grote evenementen. De kringwinkel verder ondersteunen met de gemeentelijke bijdrage. De intercommunale IVM uitgebreid onderzoek laten verrichten om milieubelastingen en de werking van de containerparken binnen het Meetjesland uniform te maken om het afvaltoerisme te vermijden. Gemeentelijk groenafval maximaal composteren per deelgemeente om de verplaatsingen en transporten te vermijden.

 

Andere opmerkingen

Een beleid voeren op maat van een plattelandsgemeente met respect voor alle actoren.