Wie houdt van verkenningstochten in sloot en poel en in kreek en vijver, moet beslist deze gids inkijken om te beseffen hoe rijk en verscheiden het dieren- en plantenleven er is! Graag zal elke liefhebber de auteurs danken voor het behandelen van zelfs minder of nagenoeg ongekende plant- en diergroepen, zoals de kleinere bloedzuigers of de ring- en borstelwormen.

Na een fijn geïllustreerd hoofdstuk over verzameltechnieken en watertypes, waarin wij uitgebreid kennis maken met de soorten waterbiocoenoses gaande van een vogelbadje tot een rivierestuarium, worden op systematische wijze vooreerst de flora (met toch wel een speciale aandacht voor de algen, de grassen en cypergrassen, de varens en de sponzen), vervolgens de fauna van waterbekkens en -lopen behandeld (waarbij voornamelijk de insecten zeer uitgebreid aan de orde komen).

Deze gids leent zich uitstekend als leidraad voor excursies: zo wordt het kenmerkende detail ter herkenning van plant- of diersoort steevast vermeld, zijn de bijhorende tekeningen zeer natuurgetrouw en uitstekend uitgevoerd en volgt het boek de systematiek op de voet.

Het met zorg uitgegeven werk is een frisse en welkome uitnodiging om, voorzien van schepnet en plantendreg, het water op te zoeken of zelfs in te gaan en er de onmetelijke rijkdom aan leven van heel dichtbij te ontdekken.

Rino dall’Asta

Zoetwaterleven van Noordwest-Europa / Malcolm Greenhalgh; Denys Ovenden. – Baarn: Tirion, 2010 . – 256 p. – ISBN 97890 5210 748 6 . 29,95 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum.