Een boon voor wilde bijen

Blader even in dit boek en je ziet meteen hoeveel soorten wilde bijen in onze contreien rondzoemen. In dit boek komen ongeveer 100 soorten aan bod, een fractie van alle tot nu toe gekende soorten.

Dit ‘prentenboek’ bestaat uit vijf of zes foto’s per soort. En dat is nodig: mannetje, vrouwtje, nu eens bovenaanzicht en dan weer zijaanzicht, het is sowieso niet gemakkelijk om een soort op naam te brengen. Helaas zijn de foto’s ook niet altijd even duidelijk. Maar we waren gewaarschuwd: in de inleiding geeft de auteur zelf aan dat het determineren van een bij niet van een leien dakje loopt. Soms is bijvoorbeeld microscopisch onderzoek nodig. Maar dat is specialistenwerk, en voor hen is dit boekje minder interessant.

In het boek gaat ook veel aandacht naar de levenswijze van de wilde bijen en wat wij kunnen doen om hen te helpen. Met dit werk kan je alvast een heleboel soorten in het juiste ‘genus’ of geslacht onderbrengen.

Gaea Rysselaere

Basisgids wilde bijen (Pieter van Breugel)

KNNV, 2019
176 p.
ISBN 978 90 5011 684 8