Europese libellen

Dit boek is een herdruk van de libellengids uit 2008 en 2014. Blijkbaar verkoopt het boek erg goed zodat een herdruk (met nieuwe cover) nodig was. Tegelijk is het wel een gemiste kans om het fotomateriaal wat op te frissen en actuele informatie over het voorkomen van libellen op te nemen.

In het begin van de gids worden de algemene kenmerken en de levenswijze van libellen uitgelegd. Interessant is ook dat per Europees land enkele interessante libellenhotspots worden vermeld – voor zover die na meer dan tien jaar in deze gids nog actueel zijn…

Per soort zijn haarscherpe illustraties opgenomen die je moeten helpen om de soort op naam te brengen. Het kaartje van Europa geeft daarbij aan of de soort in de regio voorkomt. Specifiek wordt vermeld of de soort in België dan wel Nederland zeldzaam is.

Gaea Rysselaere

Libellen van Europa. Veldgids met alle libellen tussen Noordpool en Sahara (Klaas-Douwe B Dijkstra)

Kosmos, 2019
320 p.
ISBN 978 90 2157 220 8