44 km fietsen
Fietsnetwerk Meetjesland
en Brugse Ommeland

In de jaren 1990 voerde de natuur- en milieubeweging een campagne voor een propere Poekebeek met de slogan “van stinkwater naar drinkwater”. Intussen werd de Vallei van de Poekebeek sterk opgewaardeerd, onder meer dankzij aankopen van Natuurpunt.  De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. Ze liggen net opwaarts van het kasteeldomein van Poeke. Natuurpunt zorgt er voor bijkomende knotwilgen, houtkanten en veedrinkpoelen en ook voor een aantal nieuwe bosjes.

verschijning: brochure ‘Verken de Meetjeslandse natuurgebieden van Natuurpunt’, januari 2021

fouten melden

Zit er een fout in deze route? Meld het ons.

achtergrondinfo

lees meer over de Poekebeekvallei