Groeien naar bloemrijke akkers

Voor een succesvol, natuurinclusief akkerbeheer is het maken van goede keuzes noodzakelijk. In dit boek vertellen natuurbeheerders en boeren wat nodig is voor het herstel van akkerflora. Dit gebeurt aan de hand van vijf concrete projecten uit Nederland. Verschillende methodes komen aan bod: herintroductie of spontaan herstel, graankeuze, al dan niet ploegen, bemesten, oogst en zo meer. Ook problemen als verdichting en wortelonkruiden komen aan bod. Er wordt ingezoomd op akkervogels en insecten op akkers, waarbij een aantal aandachtspunten wordt meegegeven voor beheerders.

In het laatste deel van het boek staat een lijst van de akkerkruiden die tot 1950 nog voorkwamen in de Nederlandse akkers. Vervolgens worden de bedreigde en karakteristieke akkerkruiden voorgesteld, 94 in totaal. Interessant daarbij is dat de ervaringen met introductie worden aangegeven en dat beheeraspecten worden meegegeven (giftigheid, wijze van verspreiding enz.).

Dit werk is een aanrader voor zowel beheerders die een akker ecologisch bekijken als voor landbouwers die de biodiversiteit op hun akkers willen verhogen.

Gaea Rysselaere

Het akkerboek. Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers (Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar, Karl Eichhorn, Emiel Brouwer)

KNNV, 2021
285 p.
ISBN 978 90 5011 7593