Nieuwe flora stap voor stap

Dit boek is het eerste deel van een veelbelovende reeks waarin alle inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland beschreven worden. Na een korte inleiding steken de auteurs meteen van wal met determinatiesleutels tot de families en soorten. Uniek is dat met gedetailleerde fotoplaten wordt gewerkt. De witte achtergrond bij de platen zorgt ervoor dat je een zuiver beeld krijgt van het plantendetail. Dat op zich maakt het werk al aangenaam om te doorbladeren. Soms missen we een loepzuivere foto die op microscopisch niveau het verschil tussen enkele soorten kan weergeven. Hier en daar is ook een foto toegevoegd van de typerende standplaats.

Per soort vind je een beschrijving van de kenmerken, informatie over de standplaats, verspreiding in Nederland maar in algemene termen ook daarbuiten, biologie, variatie en bijzonderheden. Hybriden worden apart behandeld.

Dit boek is een aanrader voor wie zich wil verdiepen in planten. Het is een uitdaging om de soorten in dit werk te leren kennen voordat het volgende deel uitkomt, maar tegelijk is het misschien ook fijn om op die manier stap per stap de wereld van de flora te leren kennen.

Gaea Rysselaere

Nova Flora Neerlandica. Lycopodiopsida & polypodiopsida. Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten & Varens (S. Gonggrijp, R. Haveman, B. Hendrikx, A.A.M. van Lammeren, R.H.M.J. Lemmens, C.W. Quist, J.H.J. Schaminée, E.L.A.N. Simons, E.J. Slootweg en W.P. de Winter)

KNNV, 2021
276 p.
ISBN 978 90 5011 8026