Zegges

In 2021 verscheen het eerste deel van deze nieuwe flora. Het tweede deel behandelt de zegges. De aanpak is anders dan het tweede deel, met foto’s maar zonder tekeningen. Dat heeft als gevolg dat niet alle soorten gedetailleerd geïllustreerd zijn.

Ik vermeld ook graag nog even dat de flora uitgebreid ingaat op de verspreiding in Nederland. Ook de mondiale verspreiding wordt vermeld, met daarbij ook aangegeven in welke Europese landen de soort ontbreekt. De informatie over de standplaats geeft een indicatie waar we de soort ook hier bij ons kunnen aantreffen.

Gaea Rysselaere

Nova Flora Neerlandica. Zegge in Nederland (Jacob Koopman, Frits van Beusekom, Harry Waltje, Erik Simons)
KNNV, 2022
176 p.
ISBN 978 90 5011 8965