Bosuitbreiding Meetjesland

Vlaanderen heeft dringend nood aan meer bos. Vele studies ten spijt staan we (ook in het Meetjesland) nog geen stap verder. Wat zijn de plannen? Wie moet ze realiseren? Waarom gebeurt er niets? Wij vragen het ons ook af.

Zuurstof voor het Meetjesland: Natuurpunt plant bomen
Artikel Koen Martens, Toon Spanhove en Kurt De Kesel, ‘Natuur en landschap Meetjesland’ jaargang 22 nr.4 (2015)

Bosuitbreiding in het Meetjesland: gepland of geplant?
Artikel Koen Martens, ‘Natuur en landschap Meetjesland’ jaargang 16 nr.3 (2009), blz. 25-27

Studie bosuitbreiding Meetjesland: tekst en kaarten
2003, studie in opdracht van het Streekplatform Meetjesland (opdrachthouders: Vereniging voor Bos in Vlaanderen i.s.m. Aeolus)