Drukkerij Verstraete (Ursel)

Drukkerij Verstraete ligt in de Urselseweg in Knesselare, naast het Drongengoedbos en in Habitatrichtlijngebied, een door Europa beschermd gebied omwille van het voorkomen van zeldzame planten en dieren. Daarnaast heeft het bedrijf een vestiging op het industrieterrein in Maldegem.

NPM ijvert al jarenlang voor de afbouw van de activiteiten in het Habitatrichtlijngebied. Een jarenlang proces met aanklachten van allerlei schandalige overtredingen door de drukkerij is nog altijd lopende.

De kamsalamander: een verborgen leven in het Meetjesland
Artikel NLM,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 14 nr. 2 (2007), blz. 21

Drukkerij Verstraete in Ursel: niet op de juiste plaats
Artikel NLM,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 13 nr. 2 (2006), blz. 5