Red onze historische poldergraslanden

Natuurpunt heeft een boontje voor onze historische poldergraslanden. Deze eeuwenoude graslanden zijn zowat de belforten en begijnhoven van het Vlaamse natuurbehoud. Op 200 tot 300 hectare na in Zeeland, komen ze wereldwijd enkel in Vlaanderen voor. Ze zijn dus op wereldschaal echt zeldzaam. Ook in het Meetjeslands Krekengebied liggen nog een heleboel van die historisch waardevolle graslanden.

Tussen 2005 en 2014 alleen al werd meer dan 200 hectare poldergrasland in Vlaanderen omgezet in maïsakker en wintergraanveld. Daarmee is toen één op de tien poldergraslanden verdwenen. En het gaat door. Want intussen is er wel een (ontoereikende) wettelijke basis maar geen handhaving.

Dossier

lees het artikel over het perfecte huwelijk tussen de grutto en de Meetjeslandse poldergraslanden (zomer 2020 van ons tijdschrift Natuur en landschap Meetjesland)

Bescherm onze Meetjeslandse poldergraslanden