Red onze poldergraslanden

 

(foto: Wim Dirckx)

artikel uit 2014

Red onze unieke poldergraslanden

Sinds 2005 is al meer dan 200 hectare poldergrasland omgezet in maïsakker en wintergraanveld. De laatste tien jaar is met andere woorden één op de tien poldergraslanden verdwenen. Dat komt omdat er geen wettelijke basis is om ze te beschermen.

Op de kaart gezet

Door historische poldergraslanden een duidelijk beschermd statuut te geven, kunnen we vermijden dat ze omgeploegd of bebouwd worden. Dat gebeurde helaas wel al in de Handzamevallei in Diksmuide en de Uitkerkse Polders in Blankenberge, maar duizenden hectaren polders liggen er nog altijd onbeschermd bij.

Sinds kort is er een wetenschappelijke kaart van poldergraslanden. Er is momenteel (halfweg 2014) 12.000 hectare poldergrasland in kaart gebracht. Dit najaar start de regering een openbaar onderzoek over de kaart, om te beslissen welke van die poldergraslanden beschermd moeten worden. Op dat moment hebben we jouw hulp nodig om de regering duidelijk te maken dat die graslanden moeten blijven.

Een beschermd statuut geeft duidelijkheid aan overheden, landbouw, milieu, natuur en landschap over hoe het gebied beheerd moet worden. Dat bewijzen voorbeelden zoals het Europese Life-project in de Uitkerkse Polders en de polders rond Damme. Veel lokale landbouwers voeren hier in samenspraak met natuurorganisaties het beheer uit. Want één ding is duidelijk zijn: de landbouwers moeten ook op poldergrasland aan landbouw kunnen doen. Maar dan zonder deze polders te ‘scheuren’ en om te zetten in akkerland, dus zoals al eeuwenlang gebeurt: door ze te gebruiken als weiland voor het vee.

Waarom beschermen?

Polders en de bijbehorende graslanden vind je vooral in het noorden van West-Vlaanderen en bij ons in Sint-Laureins en Assenede. Landbouw speelt een belangrijke rol bij poldergraslanden. Eeuwenlang al graast het vee op deze graslanden, of ze worden als hooiland of wisselweide gebruikt. Typisch zijn de poelen, greppels en sloten om het waterpeil te regelen, en de kleine reliëfverschillen.

Uniek aan de Meetjeslandse poldergraslanden is de zilte samenstelling. Dit type grasland vind je nergens anders ter wereld. Er groeit bijvoorbeeld zeekraal, een prachtig (en lekker) plantje dat de eeuwenoude polders in de nazomer rood kleurt. Gelukkig zijn enkele van die poldergraslanden intussen in eigendom van Natuurpunt, andere worden binnenkort hopelijk gevrijwaard van vernieling via een regeringsbeslissing maar kunnen uiteraard wel verder gebruikt worden door landbouwers.

Zeg niet zomaar ‘grasland’

zeekraal (foto: Ludo Goossens)

Schijn bedriegt: dit is niet zomaar een streep gras waar koeien op staan te grazen. Uit een rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat poldergraslanden eeuwenoude en unieke biotopen zijn.

Dankzij het open landschap, de sloten en poelen zijn de polders het gedroomde leefgebied voor weidevogels en wintergasten zoals kleine rietganzen. Als de polders verdwijnen, vinden die soorten bij ons geen thuis meer. Bovendien beschermen de polders onze kustgemeenten tegen overstromingen. Zonder polders zouden kustgemeenten en zelfs steden als Diksmuide en Brugge na zware regenval onder water staan. En vergeet niet dat langs de poldergraslanden een uniek netwerk aan fiets- en wandelroutes loopt. Een volwaardig alternatief voor een strandbezoek!

De mens bewerkt de polders al eeuwenlang via veen- en klei-ontginningen, inpoldering en landbouw. Daardoor ontstond een uniek lappendeken van reliëfrijke graslanden dat je niet zomaar kan vervangen of verwijderen. Een pareltje aan historische waarde.

(zeekraal is een typische soort voor de Meetjeslandse poldergraslanden, die houdt van zilt water – foto: Ludo Goossens)

Lees meer over de principiële beslissing die de Vlaamse Regering nam op 18 september 2015, die moet leiden tot een (schijn)bescherming van de poldergraslanden.