Provinciale visie over windmolens op komst

Op 24 april 2013 nam de provincie Oost-Vlaanderen een voorkeursbeslissing in het winddossier. De provincieraad besliste dat in onze provincie 68 nieuwe windmolens kunnen komen, waarvan 25 verspreid over Eeklo-Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst (zie www.energielandschap.be).

De beslissing van de provincie sluit nauw aan bij de visie die NPM uitgewerkt heeft. We betreuren wel dat in de beslissing onvoldoende rekening gehouden wordt met de belangrijkste trekroutes van vogels.

20% van de nieuwe windmolens moet gerealiseerd worden door een coöperatie. Doel is om de bevolking sterker te betrekken bij de realisatie van de nieuwe windmolens. De wind is namelijk van iedereen. Het is dan ook belangrijk dat lusten maar ook baten gedeeld worden. Ook in het Meetjesland werd hiervoor een nieuwe coöperatie ‘Volterra’ opgericht.

Advies Natuurpunt en Partners Meetjesland, 05/04/2013

Op de juiste plaats

Het Meetjesland kan mee instaan voor een duurzame energieproductie, wat zowel een ecologisch als economische troef is. De negatieve

impact op natuur, landschap en leefkwaliteit moet tot een minimum beperkt blijven. Dit kan door een goede inplanting van de turbines, dus door een duidelijke visie op welke locaties geschikt zijn en welke niet.

Belangrijke rol voor de overheid

Wij roepen op om windmolens maximaal op gronden van de overheid te realiseren. Die kan de inkomsten van de molens inzetten voor een sociaal en ecologisch verantwoord energiebeleid en voor natuur- en landschapsherstel. Ook de bevolking moet van de voordelen van windmolens kunnen meegenieten. We ondersteunen dan ook de oprichting van windcoöperaties zoals Ecopower, Volterra of Energent, waarbij de aandeelhouders delen in de opbrengst.

Download ons volledige advies aan de provincie (PDF, 100 Kb)
Lees meer over onze visie over windmolens in het Meetjesland op www.NPMeetjesland.be/windmolens.