Windmolens

De vraag naar bijkomende windmolens in het Meetjesland is nog steeds groot. Dit is logisch: windenergie is een betaalbare en duurzame energiebron in Vlaanderen. Bovendien is er veel wind in het Meetjesland. NPM heeft een visie op waar volgens ons wel en geen plaats is voor windmolens. Hieronder vind je in chronologische volgorde verschillende documenten die we in het kader daarvan opstelden en actualiseerden.

Onze geactualiseerde visie
Klimaatacties voor het Meetjesland: ruimte voor windmolens

december 2022

> Download de samenvatting van onze visietekst met mogelijke zones op kaart (pdf, 283 kB)

> Lees het artikel ‘Windmolens in het Meetjesland: waar is nog plaats?‘ (pdf, 166 kB)
Artikel Natuur en landschap Meetjesland jaargang 30 nr.1, lente 2023

Bezwaar tegen de geplande molens tussen Eeklo en Kaprijke

Maart 2017 – Bezwaarschrift

Volterra, burgers willen een deel van Meetjeslandse windmolens

Herfst 2015 – Artikel in tijdschrift Natuurpunt en Partners Meetjesland

Interview met gedeputeerde Geert Versnick: Naar een ‘klimaatgezonde’ provincie

Herfst 2015 – Artikel in tijdschrift Natuurpunt en Partners Meetjesland

Ons advies op de provinciale beleidsvisie windmolens Meetjesland

05/04/2013

> Lees de korte infotekst

> Download ons volledige advies (PDF; 100 Kb)

Onze visie: Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland

Mei 2011

Download de volledige visie met kaartbijlagen (PDF; 1,7 Mb)

Download de schematische kaart met onze zoekzones (PDF; 230 Kb)

Download de gedetailleerde fiche en kaarten van onze zoekzones (PDF; 680 Kb)

> Lees het artikel ‘Windmolens in het Meetjesland: een sturende overheid gevraagd!
Artikel Koen Martens, Natuur en landschap Meetjesland jaargang 18 nr.1 (lente 2011)

Download de presentatie
Samenvatting van bovenstaande tekst en kaarten van onze zoekzones (PPS; 1,2 Mb)

> Lees het persbericht ‘Natuurpunt en Partners Meetjesland wil meer windmolens: genoeg wind voor alle Meetjeslandse gezinnen
Persbericht Natuurpunt en Partners Meetjesland, 09/08/2011

Nieuwe kansen voor windmolens in het Meetjesland. Pleidooi voor een doordachte aanpak

Maart 2009 – Artikel in ‘Natuur en landschap Meetjesland’ jaargang 16 nr.1 (2009)

Ruimte voor windmolens? Naar een integrale streekvisie voor het Meetjesland (tekst en kaarten)

10 juni 2009 – Visietekst Natuur en Landschap Meetjesland, 10 juni 2003 (gecorrigeerde versie) (NLM-cahier II, David Van Eykeren en Toon De Kesel)