Voor liefhebbers kan deze fotogids gerust ook als fotoboek doorbladerd worden. Schitterende foto’s vind je namelijk van libellen in wording. In 2012 bracht KNNV al een fotogids uit over larvenhuidjes, maar blijkbaar is ook een fotogids over de larven zelf onontbeerlijk. De anatomie van een libellenlarve wordt (letterlijk) haarscherp uitgelegd in prachtige beelden. Leuk is dat men het ook kort heeft over hoe de beelden werden gemaakt.

En dan is hettijd voor het echte werk: het op naam brengen van de larven. Op ene dubbele pagina worden op een zestal foto’s de typische kenmerken van de soort aangeduid. Nog belangrijk om te weten: het boek bevat alle soorten die momenteel voorkomen in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland.

Gaea Rysselaere

Fotogids larven van libellen (Christope Brochard, Ewout van der Ploeg)
Zeist: KNNV, 2014
ISBN 978 90 5011 486 8
47,95 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum