Kruiden in je tuin

‘Een compleet naslagwerk’, zo’n ondertitel wekt meteen mijn argwaan. Want hoe compleet kan je zijn? ‘meer dan 50 soorten’, wordt verder nog vermeld op de cover (52 om precies te zijn). Goed, laat ons eens even binnenin kijken dan.

Vader en zoon Claus blijken professionele kruidenkwekers. Het belang van een goede bodem om kruiden te kweken kan hen dan ook niet ontgaan. De verschillende voedingsstoffen zijn een goed thema om het boek mee te starten. Onvermijdelijk is ook het thema meststoffen. De voor- en nadelen worden netjes opgesomd, alleen de milieu-impact van meststoffen wordt niet behandeld. Ook het woord ‘veengrond’ als bemesting springt onaangenaam op uit pagina 18 voor wie op een ecologische manier wil tuinieren. Turf wordt immers afgegraven in veengebieden en zorgt daar voor beschadiging van eeuwenoude natuurgebieden.

Met foto’s wordt getoond hoe je kan zaaien, scheuren, stekken en meer. Verderop worden ook enkele plagen en ziekten beschreven. Daar trok ik toch verschillende keren mijn wenkbrauwen op. Gangbare fungiciden worden als ‘volledig veilig voor mens en milieu’ beschouwd, zeep en bio-insecticiden worden aangeraden ter bestrijding van bladluizen enzovoort.

De soorten worden alfabetisch besproken. De informatie over teelt en oogst is interessant, al blijkt hier duidelijk dat vanuit een kwekerij wordt gedacht. Van kruiden zet je meestal maar één of twee exemplaren. Hier wordt vaak gesproken over ‘zaaien op … centimeter van elkaar’. Bij elk kruid wordt ook kort aangehaald hoe de plant de gezondheid kan ondersteunen en hoe je ze culinair kan gebruiken.

Als uitsmijter vind je nog enkele recepten in het boek. Al bij al een goed boek, mits de nodige bedenkingen als je gaat voor ecologisch tuinieren.

Gaea Rysselaere

Kruiden kweken. Een compleet naslagwerk (Christian & Lode Claus)

Sterck & De Vreese, 2019
256 p.
ISBN 978 90 5615 207 0