Megastallen in het Meetjesland

Van dierenstal naar veefabriek…

Wat is een megastal? Wat zijn de gevolgen en de alternatieven? lees meer

Her en der in het Meetjesland duiken aanvragen op om megastallen te bouwen. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Varkens in Assenede

Begin 2013 was er de kwestie van de megastal op ’t Schare in Assenede. Daar deed een familiebedrijf een aanvraag onder de naam ‘An-Pigs’ om een stal te bouwen voor 14.605 varkens en 6.378 biggen. De plannen spraken van een opvanginstallatie voor 8 miljoen liter mest en een mestverwerkingsinstallatie voor 20.000 ton. De bedrijfssite zou 6,5 ha groot worden.

Varkens in Bassevelde

In 2014 werd in beroep een milieuvergunning verleend aan een tweede megastal voor duizenden varkens in de Oude Boekhoutestraat in Bassevelde.

Kippen in Bellem

In september 2014 diende Opifex in Bellem (Aalter) een aanvraag in voor het uitbreiden van haar bedrijf van 10.000 naar 50.000 kippen. Daarvoor wil het twee loodsen bouwen aan de Eksterstraat.  Lees het krantenartikel

Kuikens op de Stuiver

In 2015 werd een aanvraag ingediend om op de grens van Waarschoot en Zomergem een megakippenstal te bouwen. Pal in een schitterend nog open landschap rond de Stuiver, vlakbij de Lieve. De buurt verwacht daarnaast heel wat geurhinder en zwaar transport. Al gauw ontstond het buurtcomité Lieve-r-Zuiver, dat zich met man en macht inzet om de inplanting tegen te gaan. Eind 2017 ging de aanvrager ging in beroep tegen de afgekeurde milieuvergunningsaanvraag. Halfweg 2018 gaf de Raad voor Vergunningsbetwisting het actiecomité gelijk.

Steunen kan, alle info op www.lieverzuiver.be en op facebook.

Slachtkuikens in Zomergem

In 2017 werd een aanvraag ingediend voor 80.000 slachtkuikens in Zomergem, in de Spinhoutstraat. Dat is vlakbij de plek waar ook in Bellem een vergunning voor een megakippenstal werd aangevraagd. Het buurtcomité ‘LieverOpenRuimte’ gingin beroep, net als de gemeente Zomergem, zowel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen als bij de Raad van State.

www.facebook.com/lieveropenruimte

www.lieveropenruimte.wordpress.com

Meer varkens in Burkel?

In 2022 diende Sibavar een aanvraag in voor het uitbreiden van een varkensfabriek van 4.000 naar meer dan 8.000 varkens in Maldegem (Kleit). Pure waanzin, zeker in volle stikstofcrisis en bovendien pal naast een Europees beschermd natuurgebied.

Het buurtcomité ‘Leefbaar Burkel’ ging in beroep en kreeg daarbij de steun van heel wat verenigingen.

www.NPMeetjesland.be/leefbaarburkel

volgen op facebook