Scheutbos (Kaprijke/Lembeke)

Scheutbos (foto Gaea Rysselaere)

Het Scheutbos ligt in Lembeke en sluit aan bij de Lembeekse Bossen. Het bos dreigt verder verkaveld te worden, ondanks haar ecologische waarde.

 

Groene bestemming voor het Scheutbos kost geen 30 miljoen euro
Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Natuur en Landschap Meetjesland en Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, 24 oktober 2008

Na Lappersfort nu ook het Scheutbos voor de bijl? Bosbehoud en bosuitbreiding in Vlaanderen: dweilen met de kraan open
Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Natuur en Landschap Meetjesland, 11 augustus 2008

Het Scheutbos bedreigd:
geslaagde persconferentie op zaterdag 20 september 2000

Artikel Gaea Rysselaere,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 3 (2000), p. 6-7

Scheutbos (foto Gaea Rysselaere)NLM vzw ijvert voor het behoud van het Scheutbos te Kaprijke
Artikel Toon De Kesel,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 1 (2000), blz. 2-3

Natuur en Landschap Meetjesland vzw en het Buurtcomité Scheutbos tegen de verkavelingen van de Lembeekse bossen
Artikel Stefaan Vallaeys
Natuur en Landschap Meetjesland vzw en het Buurtcomité Scheutbos tegen de verkavelingen van de Lembeekse bossen