Burgerluchtvaart (Ursel)

In het Drongengoed in Ursel ligt een militair vliegveld. Dat wordt momenteel gebruikt voor plezierluchtvaart, dat midden in het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. De verstoring van de vliegtuigen voor het bos zijn niet te onderschatten. Onze vereniging protesteert al jarenlang tegen de intensieve activiteiten op het vliegterrein, die vooral in het weekend plaatsvinden.

Raad van State geeft sportvliegerij groen licht
Artikel Natuurpunt en Partners Meetjesland,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 20 nr.3 (2013), blz. 33

Bezwaarschrift bij de milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie (pdf, 290 Kb)
Bezwaarschrift Natuurpunt en Partners Meetjesland, 7/10/2010

Drongengoed verdraagt geen sportvliegerij
Artikel Natuurpunt en Partners Meetjesland,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 17 nr.1 (2010), blz. 12-14

Vliegclubs onvergund bezig
Persbericht 04/01/2010

Burgerluchtvaart in Ursel?
Artikel Marc Spanhove,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 4 nr. 3 (1997), blz. 5-6