In en rond het Drongengoed

Het Drongengoed is het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. Het gebied kent een lange geschiedenis die niet altijd zonder problemen verliep en verloopt.

  • Burgerluchtvaart Drongengoed
    Op het militair vliegveld worden wekelijks pleziervluchten uitgevoerd door enkele vliegclubs. Aangezien dit gebeurt midden in natuur- en bosgebied en omdat de activiteiten van de clubs onvergund doorgaan, verzetten wij ons hier al jarenlang tegen.
  • Drongengoedhoeve
    In het verleden werd de Drongengoedhoeve niet altijd op correcte manier uitgebaat, waarbij respect voor de historische aspecten van de hoeve en de waardevolle natuur rond en op de hoeve wel eens uit het oog werden verloren.
  • Drukkerij Verstraete
    Deze drukkerij bevindt zich in habitatrichtlijngebied, een gebied dat Europees is beschermd. Wij vinden dan ook dat dit bedrijf zich beter op een andere plaats vestigt.