Seine-Schelde-West

Grote havenbonzen en andere economische sectoren zien heel wat heil in de uitbouw van de Vlaamse havens. Zo wil men vrachtschepen van de Brugse haven naar het centrum van ons land zien varen. Dat kadert in het project ‘Seine-Schelde-West’. Er is echter heel wat protest van allerlei verenigingen en bevolkingsgroepen. Er komt immers heel wat kijken bij zo’n ontsluiting: verbreding en verdieping van kanalen, een nieuwe verkeers- en watersituatie,… Ook het Meetjesland zou in de brokken delen, en dan met name alles op en rond het Schipdonkkanaal.

Schrapping reservatiestrook Schipdonkkanaal eindelijk een feit?
Artikel in Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 30 nr. 1 (lente 2023) 

Was het nu Seine-Schelde of Seine-Schelde-West?
Artikel in Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 20 nr. 2 (2013) 

Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu samen tegen Seine-Schelde-West
Artikel in Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 16 nr.2 (2009), blz. 29-30

De verbreding van het Schipdonkkanaal: reacties op het plan-MER
Een samenvatting door Guido Steenkiste
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 15 nr. 1 (2008), blz. 13-15

Meer informatie

Elke lente gaan de Kanaalfeesten door in het Meetjesland en de buurt van Damme. Doe mee!