Met deze vertaling uit een Duits werk heb je alweer wat meer en recentere informatie beet over diersporen.

In de inleiding staat welke sporen je waar kan vinden, hoe je sporen kan zoeken zonder de dieren te verstoren en hoe je je vondsten best kan noteren. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende soorten sporen: pootafdrukken, uitwerpselen, nesten, eieren, veren, eetsporen en andere sporen. Het grootste deel gaat over zoogdieren en vogels, maar ook de larvenhuid van een libel of het vel van een slang worden kort besproken.

De tweede helft van het boek gaat naar een beschrijving van verschillende soorten vogels en zoogdieren en een klein aantal insecten, slakken en de ringslang.

Dit boek lijkt minder uitgebreid dan de voorloper ‘Diersporengids’ (Tirion) maar is wel een goed handboek voor beginners en ook om met kinderen mee op stap te nemen.

Gaea Rysselaere

Diersporengids (Martin Laußer)

Kosmos, 2016
256 p.
ISBN 978 90 215 6142 4
16,99 euro

Er is een inkijkexemplaar van dit boek aanwezig in ons documentatiecentrum